Email:  hoathangseafood@gmail.com – seachung2010@gmail.com | Phone: +84913.12.18.81 (Mr. Chung)

HOA THANG SEAFOOD COMPANY LIMITED

Established since 2007, now located in golden land of seafood industry zone in Loc An Commune, Dat Do District. Ba Ria Vung Tau Province; about 40 km away from Cai Mep International sea port; Hoa Thang Company is a newly build, modern and self-contained process manufacturing private enterprise. It has all favourable conditions and advantages to strongly develop. With two hundred employees and staff members; we manage to maintain our production capacity to 1,000 tons per month.

Source of material is always sufficient and we can assure about our production delivery in time; better yet, we strictly apply food safety, HACCP & European standard and are proud to say high of the SURIMI products.

Trong gần hai năm qua, Đại dịch N-Covid toàn cầu đã gây ảnh hưởng nặng nề cho nền kinh tế toàn cầu, tuy nhiên, Công ty TNHH Thủy Sản Hòa Thắng vẫn đạt được giá trị sản lượng xuất khẩu trước thuế hơn 300 tỷ VND

Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến quý khác hàng vào ngày 10/07/2020, Công ty TNHH Thủy Sản Hòa Thắng đã được Ủy Ban Kinh Tế EU cấp code

Thủy sản Việt Nam đặt mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu lên 10 tỷ USD trong năm 2019, hoàn thành sớm mục tiêu được đặt ra đến năm 2020.