Khu chế biến tập trung, Ấp An Hải, Xã Lộc An, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Phone: +84.2543824811 | Email: seachung2010@gmail.com
Website: www.hoathangseafood.com